19HAZİRAN

ATEŞLE OYNUYORSUNUZ!

İhlas grubuna ait paravan bir vakfın, kanun tanımaz şekilde Bağlum Kabristanının duvarını yıkarak, Üstadımızın ruhu, hayatı, her şeyi demek olan Esseyyid  Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin mübarek kabr-i Şerifine açtığı Vakfın  içinden geçen RANT yolu, “özel bir tâlimat”la Devlet korumasına alınmış bulunmaktadır.

Büyük Velî’nin öz torunu ve kanunî vârisinin hukuk mücadelesi devam ederken, helâk edici manevî vebâl demek olan asla kayıtsız kalamayacağımız bu davranış karşısında iktidar sahiplerine îkazımız iki kelime:

Ateşle oynuyorsunuz!..