25EKİM

KAMUOYUNA DUYURU

Bilindiği üzere, Efendi Hazretleri’nin eserleri, Büyük Veli’nin vârisi, büyüğümüz, amcamız Hikmet Üçışık tarafından “aslî halleriyle birlikte” ve “Latinize” formda neşr edilmek üzere, paha biçilmez bir nişan olarak, Büyük Doğu Yayınları’na tevdi edilmiş bulunmaktadır.

Bu cümleden olarak mezkûr Yayınevi’nce “Hal Tercümesi”, “Ebeveyn-i Resulullah”, “Sefer-i Ahiret Risâlesi” yayınlanmış bulunmaktadır. Diğerleri de peyderpey yayına hazır hale getirilecektir.

Ayrıca Esseyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin torunu ve vârisi, Vakfımızı mensûbiyetiyle şereflendiren Hikmet Üçışık’ın lütuflariyle Efendi Hazretleri’ne ait ne kadar bilgi, belge, el yazması ve zâti eşye varsı müzemizin baş köşesinde yerini alacaktır.

Büyük Doğu Yayınevi dışındaki, Efendi Hazretleri ile alâkalı hiçbir neşriyata itibar etmeyiniz.

Selâm ve saygılarımızla...


20 Şubat 2017        Şeyma Kısakürek Sönmezocak