25EKİM

Necip Fazıl Ödülleri - Duyuru 2

2014 yılından beri her yıl düzenlenen “Necip Fazıl Ödülleri”nin, Üstad’ın fikir ve estetik dünyasına yabancı ve manevî mirasını hiçe sayan tahrif ve tahkir edici bir üslubla yürütüldüğünü beyanla, 02.10.2018 tarihinde Star Gazetesine gönderdiğimiz İhtarnâmeye cevap dahi verilmemiş olması üzerine, kanunî yola başvurulmuştur.

Mahkeme, talebimizi haklı bulmuş ve “Necip Fazıl Ödülleri” programını engelleyici ihtiyati tedbir kararı almıştır. (02.11.2018)
 Ancak aynı mahkeme, görünürde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, “hukukun üstünlüğü” prensibinden vazgeçerek, “gücün üstünlüğü”ne itibar eden dönüşle ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştır.
Avukatlarımızın, gazete avukatlarına “Patronlarınız müvekkillerimizle görüşmeyi tercih etselerdi bir yol bulunabilirdi.” Şeklindeki iyi niyetli ifadelerine, “Patronumuz Ankara’da ve en tepede, nasıl gelsin?” cevabı son derece dikkate şâyan olup karşımızdaki istismarcı zihniyetin en açık göstergesidir.
Hakkımızı, kanun yoluyla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.
Malûmdur ki, Necip Fazıl’ın ismini, eser ve davasını, durdukları siyasi menfaat pozisyonu içinde aldıkları talimata göre istismar etmeye yeltenen her kim olursa olsun, karşısında bizi ve O’nun fikir ve dâvâ gönüldaşlarını bulacaktır.
 Necip Fazıl’ın fikir bütününün ve eserlerinin asliyetlerini korumakla yükümlü ve onları bu şekilde gelecek nesillere taşımakla mükellef  Yayınevi,  Vakfı ve ailesi olarak, rızaya aykırı biçimde “Necip Fazıl” ismini kullanarak ödül programı tertiplenmesini kabul etmediğimizi, ve şiddetle reddettiğimizi bütün Gönüldaşlarımızın bilmesini istiyoruz.
Şahsî gâyelerini ve siyasi menfaatlerini tahkim etmek için dillerine doladıkları “Necip Fazıl” isminin,  75 senedir aziz tuttuğu hakikat  dâvasının, ilk önce kendine musallat süfli benlikleri ortadan kaldıracağından hiçbir şüphemiz yoktur.
Bizi karşılarına alan mağrur cücelere hatırlatacağımız tek şey, “Senden büyük Allah var!” ihtarından ibarettir.
 
NECİP FAZIL KISAKÜREK
K Ü L T Ü R  V E  A R A Ş T I R M A  V A K F I
etiketler